Hoşgeldiniz!

Sosyoloji toplumun yapısını ve bu yapıyla ilgili değişme ve gelişme süreçlerini inceleyen bir bilim dalıdır. Sosyolojinin temel konusu toplum ve toplumla ilgili olgu ve olaylardır. Sosyologlar, toplumsal yaşamın getirdiği sosyal ilişkileri, toplumsal kurumların kökenlerini ve gelişmelerini belirleyen ilke ve kuralları; tarihsel belgeleri inceleyerek, gözlem, görüşme ve anket gibi tekniklerle alanda araştırmalar yaparak sosyolojik bilgi donanımı ile ortaya koymaya çalışırlar. Bilimsel araştırmalar yapmak, bilgi üretmek, üretilen bilgileri çeşitli yöntemlerle yazılı ve/veya sözlü olarak yaymak, toplumu ve içinde bulunduğu kenti, sosyal çevreyi bilgilendirmek; Türkiye’nin gereksinim duyduğu sosyologları bilimsel ve çağdaş bir eğitimle yetiştirmek Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nün en temel amaçları arasında yer alır. Bölümümüz, öğrencilerinin içinde yaşadıkları dünyayı ve toplumu en geniş biçimde kavrama imkânlarını çoğaltmayı ve bu yönde kendilerine katkı sağlamayı hedeflemektir.

 

DUYURULARETKİNLİKLERHABER

TÜBİTAK Lisans 2209 Birinci Dönem Başvuruları Hakkında

Tübitak Lisans 2209 Birinci dönem başvuruları için takvim oluşturma süreci başlamıştır. Öğrencilerimizin çalışma konularına göre ilgili öğretim üyesinden 22 Mart...
Devamı

Araştırma Komisyonu Toplantısı Hakkında

Kalite Güvencesi/Akreditasyon süreci çerçevesinde Özdeğerlendirme Raporu’nda belirtilen ölçütlerin gerçekleşme değerlendirmek ve Fedek başvurusunu hazırlıkta yapılacakları görüşmek üzere 08.03.2024 Perşembe günü...
Devamı

Sosyal Sorumluluk Komisyon Toplantısı Hakkında

Kalite Güvencesi/Akreditasyon süreci çerçevesinde Özdeğerlendirme Raporu'nda belirtilen ölçütlerin gerçekleşme değerlendirmek ve Fedek başvurusunu hazırlıkta yapılacakları görüşmek üzere 07.03.2024 Perşembe günü...
Devamı

Eğitim Komisyonu Toplantısı Hakkında

Kalite Güvencesi/Akreditasyon süreci çerçevesinde Özdeğerlendirme Raporu'nda belirtilen ölçütlerin gerçekleşme durumunu değerlendirmek ve Fedek başvurusunu hazırlıkta yapılacakları görüşmek için 12 Mart...
Devamı

Tek Ders Sınavı Hakkında

Başvuru sonuçları aşağıdadır. Sınavlar 28/02/2024  günü saat 14:00’te Sosyoloji Seminer Odasında gerçekleşecektir.. Tek Ders Sınavına Girmeye hak kazanan öğrencilerin kesinlikle ilgili derslerin...
Devamı

Bölüm Kalite Komisyonu Toplantısı Hakkında

Kalite komisyonu olarak bir yıllık kalite süreçlerini değerlendirmek, yeni puko döngüleri ve önerileri ele almak üzere 27.02.2024 tarihinde saat 12.00'de...
Devamı
1 2 3 4 5 20

DEÜ Sosyoloji Bölümü mezunlar buluşması gerçekleşmiştir

15 Mart 2024 tarihinde Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyoloji Bölümü mezunlar buluşması gerçekleşmiştir. Etkinliğe mezunlarla birlikte bölüm akademik personeli ve öğrencileri...
Devamı

Bölüm Eğitim Komisyonu Toplanmıştır

Kalite Güvencesi/Akreditasyon süreci çerçevesinde Özdeğerlendirme Raporu’nda belirtilen ölçütlerin gerçekleşme durumunu değerlendirmek ve Fedek başvurusunu hazırlıkta yapılacakları görüşmek için Bölüm Eğitim...
Devamı

Gönüllülük dersi kapsamında DEÜ Sosyoloji Bölümü öğrencileri, UCİM tanıtım ve gönüllülük çalışmalarına katılmıştır.

Gönüllülük dersi kapsamında DEÜ Sosyoloji Bölümü öğrencileri, bölümümüz öğretim üyelerinden Doç. Dr. Nilüfer ÖZCAN yürütücülüğünde 1 Mart ve 6 Mart...
Devamı

Akreditasyon süreci kapsamında toplantı gerçekleştirilmiştir

Bölüm başkanı Prof. Dr. Yıldız Akpolat ve Akreditasyon komisyon başkanı Doç. Dr. Gazanfer Kaya ile dış paydaş üyemiz T.C. Aile...
Devamı

Bölüm sosyal sorumluluk komisyonumuz toplanmıştır

07 Mart 2024 tarihinde bölümümüzün sosyal sorumluluk komisyon toplantısı gerçekleştirilmiştir. Toplantımıza bölümümüzde sorumlu olan komisyon üyesi öğretim üyesi ve öğretim...
Devamı

Öğretmenlik uygulama dersi kapsamında gerçekleşen okul ziyaretleri hakkında

Bölümümüz öğretim üyelerinden Doç. Dr. Nebiye Konuk Kandemir, formasyon uygulaması alan öğrencilerimizi ziyaret etmiştir.     .
Devamı

Öğrenci odak grup görüşmesi gerçekleştirilmiştir.

Bölümümüz öğrencileri ile 5 Mart 2024 Salı günü fedek akreditasyon bilgilendirme ve öğrenci beklentilerinin alındığı odak grup görüşmesi gerçekleştirilmiştir.  
Devamı

Bölüm akreditasyon toplantısı gerçekleştirilmiştir

DEÜ Sosyoloji Bölümü öğretim üyeleri akreditasyon süreci ile ilgili 05 Mart 2024 Pazartesi günü saat 12.00'de Sosyoloji Seminer Odasında bir...
Devamı
1 2 3 4 5