Yönetim


Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Yıldız AKPOLAT
0232 301 9410
yildiz.akpolat@deu.edu.tr

Bölüm Başkan Yardımcısı
Doç. Dr. Nilüfer ÖZCAN
0232 301 9437

nilufer.ozcan@deu.edu.tr

Bölüm Sekreteri
Mustafa KAÇMAZ
0232 301 8733
mustafa.kacmaz@deu.edu.tr

 


Erasmus Koordinatörü
Doç. Dr. Gül ÖZATEŞLER ÜLKÜCAN
0232 301 9427
gul.ozatesler@deu.edu.tr

Bologna Koordinatörü
Doç. Dr. Gül ÖZATEŞLER ÜLKÜCAN
0232 301 9427
gul.ozatesler@deu.edu.tr

Farabi Koordinatörü
Ar. Gör. Gülşen GÜRGEN
0232 301 9425
gulsen.atas@deu.edu.tr

Staj Koordinatörü
Doç. Dr. Nebiye KONUK KANDEMİR
0232 301 8724
nebiye.konukkandemir@deu.edu.tr

 

Bölüm Maddi Hata İnceleme Komisyonu

Doç. Dr. Nilüfer Özcan (Başkan)

Doç. Dr. Nebiye Konuk Kandemir (Üye)

Doç. Dr. Gül Özateşler Ülkücan (Üye)

 

Bölüm Akademik Teşvik Komisyonu

Prof. Dr. Yıldız Akpolat (Başkan)

Doç. Dr. Füsun Kökalan Çımrın (Üye)

Doç. Dr. Gazanfer Kaya (Üye)

Doç. Dr. Aykut Çalışkan (Üye)