Komisyon Toplantıları


2024 Faaliyetleri

Eğitim Komisyonu Toplantısı

12.03.2024       Saat: 12.00

Kalite Güvencesi/Akreditasyon süreci çerçevesinde Özdeğerlendirme Raporu’nda belirtilen ölçütlerin gerçekleşme durumunu değerlendirmek ve Fedek başvurusunu hazırlıkta yapılacakları görüşmek için Bölüm Eğitim Komisyonu üyeleri  12 Mart 2024 tarihinde saat 12.00’de toplanmıştır.

Dış Paydaş Toplantısı

08.03.2024       Saat: 12.00

Bölüm başkanı Prof. Dr. Yıldız Akpolat ve Akreditasyon Komisyon Başkanı Doç. Dr. Gazanfer Kaya ile dış paydaş üyemiz
T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğü Müdür Yardımcısı Hüseyin Şahin ile ortak çalışmalar hakkında görüş alış verişi yapılmıştır.

 

Bölüm Sosyal Sorumluluk Toplantısı

07.03.2024       Saat: 12.00

07 Mart 2024 tarihinde bölümümüzün sosyal sorumluluk komisyon toplantısı gerçekleştirilmiştir. Toplantımıza bölümümüzde sorumlu olan komisyon üyesi öğretim üyesi ve öğretim elemanları ile birlikte komisyonda yer alan öğrencilerimiz de katılım sağlamıştır.

 

Öğrencilerle Odak Grup Toplantısı

05.03.2024       Saat: 12.00

Bölümümüz öğrencileri ile 5 Mart 2024 Salı günü fedek akreditasyon bilgilendirme ve öğrenci beklentilerinin alındığı odak grup görüşmesi gerçekleştirilmiştir.

 

Bölüm Akreditasyon Toplantısı

05.03.2024       Saat: 12.00

DEÜ Sosyoloji Bölümü öğretim üyeleri akreditasyon süreci ile ilgili 05 Mart 2024 Pazartesi günü saat 12.00’de Sosyoloji Seminer Odasında bir araya gelmiştir. Toplantıda, FEDEK Akreditasyon Başvuru süreci ile ilgili planlanan iş/zaman çizelgesi, rapor yazım görev dağılımı, program amaçları, program çıktıları konuları karara bağlamıştır. Toplantıya bölümün tüm akademik personeli katılmıştır.

 

Bölüm Kalite Komisyonu Toplantısı

27.02.2024       Saat: 12.00

Bölümümüz kalite komisyonu, bir yıllık kalite süreçlerini değerlendirmek, yeni puko döngüleri ve önerileri ele almak üzere 27.02.2024 tarihinde bir araya gelmiştir. Toplantıya Doç.Dr. Nilüfer Özcan, Doç.Dr. Gül Özateşler Ülkücan, Arş.Gör. Dr. Gülşen Gürgen, Aleyna Çay (Lisans Öğrencisi), Şükran Soyer (Lisans Öğrencisi) ve Çağlanur Yavuz (Lisans Öğrencisi) katılmıştır.

 

Bölüm Akreditasyon Toplantısı

21.02.2024       Saat: 12.00

DEÜ Sosyoloji Bölümü Akreditasyon Komisyonu üyeleri 21 Şubat 2024 tarihinde bölümümüzün akreditasyon süreci ile ilgili fikir alışverişinde bulunmuş ve süreç hakkında kararlar almıştır. Toplantıya Doç. Dr. Üyesi Gazanfer Kaya (Başkan), Doç.Dr. Nilüfer Özcan, Doç.Dr. Gül Özateşler Ülkücan, Ar. Gör. Dr. Cem Serkan Atlı, Ar. Gör. Dr. Gülşen Gürgen, Ar. Gör. Duygu Yurttaşen, Hatice Suna Bina (T.C. İZMİR VALİLİĞİ İl Sosyal Etüt ve Proje Müdürlüğü Temsilcisi Etüd ve Proje Müdür Vekili) ve Doç. Dr. Serap Akfırat (DEÜ Psikoloji Bölümü) katılmıştır.