Anketler


SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ İÇ PAYDAŞ ANKETLERİ

Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Öğrenci Memnuniyet Anketi 

Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü İç Paydaş/Akademik Personel Memnuniyet Anketi

 

SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ DIŞ PAYDAŞ ANKETLERİ

Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Dış Paydaş Anketi

 

SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ MEZUN ANKETLERİ

Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Mezun Anketi

Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Yeni Mezun İletişim Bilgileri Anketi

 

SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ PROGRAM ÇIKTILARINI DEĞERLENDİRME ANKETİ 

Sosyoloji Bölümü Program Çıktılarını Değerlendirme Anketi

 

AKTS ÖĞRENCİ İŞ YÜKÜ DEĞERLENDİRME ANKETİ

Birinci Yarıyıl 

BİL 1001 Temel Bilgi Teknolojisi

FEL 1009 Felsefeye Giriş

KPD 1000 Kariyer Planlama

PSİ 1001 Psikolojiye Giriş 

SOS 1001 Sosyolojiye Giriş 

ATA 1001 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

TDL 1001 Türk Dili I

YDİ 1001 Yabancı Dil I (İngilizce)

 

İkinci Yarıyıl

Bil 1002 Temel Bilgisayar Bilimleri

FEL 1010 Felsefe Tarihi

PSİ 1016 Sosyal Psikoloji

SOS 1004 Sosyolojiye Giriş II

ATA 1002 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II

TDL 1002 Türk Dili II

YDİ 1006 Yabancı Dil II (İngilizce)

 

Üçüncü Yarıyıl

FEL 2007 Klasik Mantık

SOS 2013 Sosyoloji Tarihi

SOS 2015 Toplumsal Tabakalaşma ve Mobilite

SOS 2017 Türkiye’nin Toplum Yapısı

SOS 2019 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntem ve Teknikleri I

 

Dördüncü Yarıyıl 

FEL 2008 Sembolik Mantık

SOS 2016 Türk Sosyologları 

SOS 2018 Endüstri Sosyolojisi

SOS 2020 Kent ve Göç Sosyolojisi

SOS 2022 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntem ve Teknikleri II

 

Beşinci Yarıyıl 

FEL 3005 Çağdaş Felsefe Teorileri

SOS 3001 İktisat Sosyolojisi

SOS 3003 Kültür Sosyolojisi

SOS 3005 Aile Sosyolojisi

SOS 3007 Hukuk ve Suç Sosyolojisi

PSİ 3049 Anlaşmazlık Çözümü ve Müzakere

SOS 3027 Türkiye’de Göç

SOS 3025 Dijital Sosyoloji

 

Altıncı Yarıyıl 

SOS 3004 İletişim Sosyolojisi

SOS 3006 Siyaset Sosyolojisi

SOS 3012 Sosyal Bilimlerde İstatistiksel Yöntem

SOS 3046 Modern Sosyoloji Kuramları

PSİ 3060 Anlaşmazlık Çözümü ve Arabuluculuk

SOS 3020 Çalışma Sosyolojisi

 

Yedinci Yarıyıl

PSİ 4061 Gelişim Psikolojisi

SOS 4021 Bilgi Sosyolojisi

SOS 4023 Toplumsal Değişme

SOS 4025 Toplumsal Cinsiyet ve İktidar

SOS 4033 Toplumsal Hareketler

SOS 4035 Sosyal Hizmetlerin Sosyolojisi

SOS 4041 Kırsal Alanlar Sosyolojisi

SOS 4049 Veri İşleme ve Analiz 

 

Sekizinci Yarıyıl

FEL 4008 Siyaset Felsefesi

PSİ 4062 İletişim Psikolojisi

SOS 4006 Türk Modernleşmesi

SOS 4024 Tarihsel Sosyoloji

SOS 4052 Çağdaş Sosyoloji Teorileri

SOS 4032 Popüler Kültür ve Gündelik Yaşam