Toplumsal Katkı


Bilimsel Araştırma Projesi

İzmir Denetimli Serbestlik Müdürlüğü bünyesinde Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyelerinden Doç.Dr. Aykut ÇALIŞKAN’ın yürütücülüğünü üstlendiği suça sürüklenen ergenlerin rehabilitasyon süreçlerinde denetimli serbestlik uygulamalarının etki düzeylerinin incelenmesi konulu bilimsel araştırma projesi kapsamında 27.03.2024 tarihinde Eğitim Bilimleri Enstitü Müdürü Prof.Dr. Tuba Gültekin ve lisansüstü öğrencilerinin katılımıyla ebru çalıştayı etkinliği düzenlenmiştir.

 

 

Bölüm öğretim üyelerimizden Doç. Dr. Gül Özateşler Ülkücan, 1 Mart 2024 tarihinde gerçekleşen “Kadın Kooperatifleri ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” paneline “Toplumsal Cinsiyete Dayalı Eşitlik ve Kadın Kooperatifleri” başlıklı sunum ile katkı vermiştir. Kadın kooperatiflerinin katılımıyla gerçekleşen panel, programda belirtilen şekilde hocamızın da katılımıyla kooperatiflerle beraber bir forumla devam etmiştir.

 

 

Gönüllülük Çalışmaları

24 Mayıs 2024 tarihinde Doç. Dr. Gazanfer Kaya yürütücülüğünde gerçekleşen Gönüllülük Projesi dersi kapsamında İzmir Valililiği Sosyal Etüt ve Proje Müdürü Hatice Suna Kocagül, kurum çalışanları ve lisans öğrencilerimizle birlikte Konak Tepecik Mahallesi’nde Romanlara yönelik yürütülen projeler, talepler ve yeni proje tasarıları için ev ziyareti ve mahallede gözlemler gerçekleştirilmiştir. Çalışmada ayrıca Yardım Eli Hanımları Roman Derneği Başkanı  Şermin Karabulut ile de görüşme gerçekleştirilmiştir.

 

Gönüllülük dersi kapsamında DEÜ Sosyoloji Bölümü öğrencileri, bölümümüz öğretim üyelerinden Doç. Dr. Nilüfer ÖZCAN yürütücülüğünde 1 Mart ve 6 Mart 2024 tarihlerinde UCİM tanıtım ve gönüllülük çalışmalarına katılmıştır.

 

Gönüllülük dersi kapsamında DEÜ Sosyoloji Bölümü öğrencileri, bölümümüz öğretim üyelerinden Doç. Dr. Füsun Kökalan Çımrın eşliğinde 1 Mart 2024 tarihinde Lösev tanıtım ve gönüllülük çalışmalarına katılmıştır.

 

Bölüm öğrencilerimiz, Doç. Dr. Füsun Kökalan Çımrın eşliğinde ve  sosyal sorumluluk kapsamında LÖSEV çiftliğinde mandalina hasadına katılmıştır.

 

Bölümümüz öğrencileri, Sosyal Bilimlerde Araştırma, Yöntem ve Teknikleri dersi kapsamında Ege Bölgesi’nde yaşayan Afro-Türkler üzerine yürütülen etnografik araştırma amacıyla saha çalışması yürütmüşlerdir.

 

 

Tütün Bağımlılığı Eğitimi

DEÜ Sosyoloji Bölümü ve ALAUM İşbirliği ile

Eğitimi veren: Prof. Dr. Türkan Günay

Tarih: 13 Mayıs 2022     Saat: 13.30

Yer: DEÜ Edebiyat Fakültesi C Blok Konferans Salonu

 

Download (PDF, 537KB)

 

Proje Çalışması

Bölüm öğretim üyelerimizden Doç. Dr. Gül Özateşler Ülkücan 2005-2008 yılları arasında gerçekleşen “Türkiye’de Roman Haklarının Geliştirilmesi” isimli projede görev almıştır. Hocamızın, 2013 yılında ‘Avrupa’da Roma/Çingeneler Üzerine Sosyal Politikalar ‘ adlı makalesi bu alandaki sosyal politikalara katkı sunmayı hedeflemiştir. Hocamız, 18.02.2020 tarihinde İzmir Valiliği İl Sosyal Etüt ve Proje Müdürlüğünün davetiyle katıldığı toplantıyı takiben başlatılan fakat pandemiyle sekteye uğrayan Dünümüzle Yarınımızla Bu Hayatta Birlikteyiz Projesinin geliştirilmesine de katkı sunmuştur.