Formlar


Öğrenme Kazanımı Edinme Yüzdesi Hesaplama ve Program Çıktılarına Katkısının Sayısal Belirlenmesi Yöntemleri için Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Uygulama Kararları

 

  1. Ders Notu Değerlendirmesi sırasında sistemde 2 seçenek mevcuttur. Öğretim üyesi iki farklı seçenekten hangisini tercih ederse onu kullanabilir. Bunlardan biri soru puan ortalamasını, diğeri ise soru puanının yarısını geçen öğrenci sayısını hesaplamaktadır. (Bir diğer deyişle ilk seçenek liste, ikinci seçenek çan eğrisi uygulaması olarak da bilinmektedir.)

Derslerin ilgili ÖÇ (Öğrenim Çıktısı) kazanım matris puanlamasının elde edilmesi için bu hesaplamalardan biri öğretim üyesi tarafından seçilerek uygulanır.

(Not: Sınav ortalaması 50 puanın altındaysa soru puan ortalamasının üzerinde puan alan öğrenci sayısını başarı ölçütü olarak kullanması daha anlamlı sonuç verecektir. Bununla birlikte sınav notlarının dağılımı simetrik ise soru puanın yarısının üzerinde puan alan öğrenci sayısını başarı ölçütü olarak kullanması daha anlamlı sonuç verecektir.)

  1. Sınav soruları tüm ÖÇ’ler ile eşleşmelidir. Ayrıca final sınavı tüm ÖÇ’leri kapsayacak şekilde oluşturulmalıdır.
  2. Bütünleme sınavı final sınavının alternatifi olduğundan mutlaka soruların eşit sayıda ve aynı ÖÇ’ler ile eşleniyor olması gerekir.
  3. Excel dosyasında final ve bütünleme sınavı eşleştirilerek ilgili puanlar girilmelidir. Yani öğrenci bütünleme sınavına girdi ise final notu bütünleme notu ile değiştirilerek güncellenmelidir. Aynı şekilde mazeret sınavı da vize notu olarak Excel dosyasına aktarılmalıdır.
  4. Bilindiği üzere 100 puan üzerinden 5 eşit ölçek ile değerlendirilme yapılmaktadır. Dolayısıyla öğretim üyesi en fazla 2 puan olacak şekilde ÖÇ kazanımı puanını bir üste ya da bir alta taşıyabilir.
  5. Birden fazla şubesi olan dersler ayni Excel dosyasında ortak değerlendirilmelidir.
  6. Test/Doğru yanlış vb. olan çok sorulu sınavlar öğretim üyesinin uygun gördüğü şekilde gruplandırılabilir.
  7. DEBİS bağıl not sisteminde, BNS hesaplamasındaki gibi vize, final, ödev, proje, kısa sınav vb. değerlendirme kriterlerinde sıfır ya da girmeyen öğrenciler ve yönetmelik gereği final, bütünleme sınavı veya ham notundan 20’nin altında not alan öğrenciler nasıl sistemde hariç tutuluyor ise aynı şekilde ÖÇ kazanımları için yapılan hesaplamada da hariç tutulmalıdır.
  8. ÖÇ ile ilgili bölümün program çıktıları eşleştiğinden ve her bölüm program çıktıları doğrultusunda eğitim öğretim gerçekleştirdiği için ilgili puanların titizlikle elde edilmesi ve ders dosyaları arşivinde saklanması sürecin sağlıklı yürümesi adına özenle gerçekleştirilmelidir.