Vizyon ve Misyonumuz


Vizyonumuz: Bilimsel anlayış çerçevesinde sosyolojik olguları hem yerel hem de evrensel bakış çerçevesinde değerlendirebilen, alanda bilimsel araştırma ve projeleriyle topluma hizmet etme sorumluluğuna sahip, yetkin akademik kadrosuyla tüm Türkiye genelinde ve ayrıca İzmir ve çevresi özelinde, bölgenin de ihtiyaçları bağlamında, toplumsal çözümler üreten bir bilimsel başvuru, danışma ve odak noktası olmak.

Misyonumuz: Geleceğin sosyologları olan öğrencilerimizin donanımlı, alanında yetkin, çok yönlü, yenilikçi, çağdaş bireyler olması hedefiyle ve interdisipliner bir bakış açısına sahip, yenilikçi, araştırmacı, iç ve dış paydaşlarıyla sürdürülebilir etkileşim ilkesi taşıyan bir bölüm olmak hedefimizdir.