Hoşgeldiniz!

Sosyoloji toplumun yapısını ve bu yapıyla ilgili değişme ve gelişme süreçlerini inceleyen bir bilim dalıdır. Sosyolojinin temel konusu toplum ve toplumla ilgili olgu ve olaylardır. Sosyologlar, toplumsal yaşamın getirdiği sosyal ilişkileri, toplumsal kurumların kökenlerini ve gelişmelerini belirleyen ilke ve kuralları; tarihsel belgeleri inceleyerek, gözlem, görüşme ve anket gibi tekniklerle alanda araştırmalar yaparak sosyolojik bilgi donanımı ile ortaya koymaya çalışırlar. Bilimsel araştırmalar yapmak, bilgi üretmek, üretilen bilgileri çeşitli yöntemlerle yazılı ve/veya sözlü olarak yaymak, toplumu ve içinde bulunduğu kenti, sosyal çevreyi bilgilendirmek; Türkiye’nin gereksinim duyduğu sosyologları bilimsel ve çağdaş bir eğitimle yetiştirmek Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nün en temel amaçları arasında yer alır. Bölümümüz, öğrencilerinin içinde yaşadıkları dünyayı ve toplumu en geniş biçimde kavrama imkânlarını çoğaltmayı ve bu yönde kendilerine katkı sağlamayı hedeflemektir.

 

DUYURULARETKİNLİKLERHABER

2020-2021 Güz Yarıyılı Derslerin İşlenişi İle İlgili Duyuru

Sevgili Öğrencilerimiz;   İlk önce 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı itibariyle aramıza yeni katılan öğrencilerimize hoşgeldiniz diyoruz. İçinde bulunduğumuz pandemi süreci...
Devamı

22 Haziran 2019 Sindel Köyü Ziyareti

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öğrencilerinin, Türk sosyolojine yönelik ilgilerinin kazandırılması amacıyla  İbrahim Yasa'nın yıllar önce çalışmasını gerçekleştirdiği Sindel Köyü...
Devamı

27 Nisan 2019 Saruhanlı Köy Ziyaretleri

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öğrencileri, Sosyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Yıldız Akpolat başkanlığında, Mübeccel Kıray'ın çalışmasını gerçekleştirdiği köyleri ziyaret...
Devamı
1 18 19 20