Contact Us


Chair
Prof. Dr. Yıldız AKPOLAT
0232 301 9410
yildiz.akpolat@deu.edu.tr

Associate Chair
Assoc. Prof. Dr. Nilüfer ÖZCAN
0232 301 9437
nilufer.ozcan@deu.edu.tr

Department Secretary
Mustafa KAÇMAZ
0232 301 8733
mustafa.kacmaz@deu.edu.tr

Prof. Dr. İbrahim KAYA
0232 –
ibrahim.kaya@deu.edu.tr

Assoc. Prof. Dr. Aykut ÇALIŞKAN
0232 301 9449
aykut.caliskan@deu.edu.tr

Assoc. Prof. Dr. Füsun KÖKALAN ÇIMRIN
0232 301 9421
fusun.kokalan@deu.edu.tr

Assoc. Prof. Dr. Gazanfer KAYA
0232 301 9499
gazanfer.kaya@deu.edu.tr

Assoc. Prof. Dr. Gül ÖZATEŞLER ÜLKÜCAN
0232 301 9427
gul.ozatesler@deu.edu.tr

Assoc. Prof. Dr. Pınar KAYA ÖZÇELİK
0232 –
pinar.kozcelik@deu.edu.tr

Asst. Prof. Dr. Turgut GÜMÜŞOĞLU
0232 301 85 22
turgut.gumusoglu@deu.edu.tr

Lect. Dr. Sultan ERGUN
0232 301 9407
ergun.sultan@deu.edu.tr

Res. Asst. Cem Serkan ATLI
0232 301 9425
cemserkan.atli@deu.edu.tr

Res. Asst. Duygu YURTTAŞEN
0232 301 9425
duygu.yurttasen@deu.edu.tr

Res. Asst. Gülşen GÜRGEN
0232 301 9425
gulsen.atas@deu.edu.tr

 

Adress:
Dokuz Eylül Üniversitesi Tınaztepe Yerleşkesi, Öğretim Üyeleri Binası, Kat:2 35260 Buca/İZMİR