Bölümümüz 4 yıllık lisans eğitiminin yanı sıra tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarıyla daha ileri sosyolojik araştırmalar yapmak isteyen öğrencilere de kapısını açmaktadır.

Kariyer Alanları: Ülkemizde Sosyoloji Bölümü mezunlarının kamu ve özel sektörde iş olanakları vardır. Sosyologlar Devlet Planlama Teşkilatı, Türkiye İstatistik Kurumu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Tarım Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve belediyelerde çalışabilmektedir. Yine Milli Eğitim Bakanlığı’nın öngördüğü koşullarda, formasyon alarak Felsefe Grubu Öğretmenliği yapabilirler. Ayrıca medya, siyasi partiler, reklam ve kamuoyu araştırma şirketleri sosyoloji mezunlarının çalışma olanağı bulduğu diğer alanlardır.

Free website templates Joomlashine.com